Bestuur

Het correspondentie adres van Stichting Team MilaFryslân is:

Robert Kochstraat 23,
8921 VW  Leeuwarden.

Het bestuur van Stichting Team Mila Fryslan bestaat uit de volgende personen:

Christel Pieper, voorzitter/secretaris, christelpieper@gmail.com

Wim Oldhoff, penningmeester, wh.oldhoff@chello.nl

Roel de Jong, algemeen bestuurslid, rdejong1959@hotmail.com

Pieter Baljet, algemeen bestuurslid, trainingscoordinator, baljet@home.nl

Douwe Yska, algemeen bestuurslid,  dwsk3112@gmail.com