Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

 Nieuwe leden

 • Wanneer het begeleidingsteam een atleet ziet waarvan gedacht wordt dat die geschikt zou zijn om plaats te nemen in Team Mila Fryslan, wordt er contact opgenomen met deze atleet en zijn of haar ouders/verzorgers. Dit contact wordt gelegd door de trainingscoördinator van Team Mila Fryslan. De atleet wordt uitgenodigd voor drie proeftrainingen. Aan de ouders/verzorgers wordt verzocht om dit te communiceren met de persoonlijke trainer van de atleet. Indien gewenst kan er ook een gesprek plaatsvinden tussen de persoonlijke trainer van de atleet en de trainingscoordinator van Team Mila Fryslan. Na de proeftrainingen vindt er opnieuw overleg plaats met de atleet en zijn ouders(verzorgers) en wordt er gekeken of hij qua niveau en mentaliteit in het team past. Als dit zo is, wordt de atleet uitgenodigd om “definitief” lid te worden van Team Mila Fryslan. Als dit niet zo is, wordt de atleet afgewezen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de atleet in eerste instantie niet wordt aangenomen, maar wordt uitgenodigd om op een later tijdstip nogmaals aan een aantal proeftrainingen deel te nemen.
 • De trainers van Team Mila Fryslân verzorgen trainingen die gebaseerd zijn op  de LTAD-methode(Mila Meerjarenplan Atletiekunie).
 • Atleten zijn ook welkom als hun trainer niet volgens het Meerjarenplan van de Atletiekunie werkt. De gezamenlijke trainingen zijn wel altijd volgens het Meerjarenplan. De dienstdoende trainer bepaalt(uiteraard in overleg met de atleet) de intensiteit waarop de betreffende atleet kan lopen.

Lidmaatschap

 • Voor het jaarlijkse trainingsweekend wordt een eigen bijdrage gevraagd.
 • De kosten van het lidmaatschap van Team Mila Fryslân worden jaarlijks bepaald. Degenen die worden opgenomen in een regionale of nationale selectie betalen de helft van dit jaarlijks bedrag. Atleten die worden uitgenodigd voor een regionale of nationale selectie kunnen de trainingen van deze selectie gewoon bezoeken en tegelijkertijd lid
  blijven van Team Mila Fryslan. Team Mila Fryslan respecteert het feit dat deze atleten
  (zo lang ze zijn geselecteerd) regelmatig niet op de Mila Fryslan-trainingen kunnen verschijnen.
 • Bij verstrekking van nieuwe teamkleding kan een eigen bijdrage gevraagd worden.
 • Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september tot 1 september

Trainingen, wedstrijden

 • Van de atleet wordt verwacht dat hij/zij aan de meeste groepstrainingen deelneemt en dat hij zoveel mogelijk meedoet aan de wedstrijden die door de trainers van Team Mila Fryslân als belangrijk worden betiteld. Welke wedstrijden door de trainers van Team Mila Fryslân als belangrijk worden betiteld is te zien in de agenda op de website www.teammilafryslan.nl onder het kopje “MiLa wedstrijd/training rooster”.
 • Wanneer atleten niet aanwezig kunnen zijn bij de gezamenlijke training of “belangrijke wedstrijd”, dienen ze zich vooraf af te melden bij de trainingscoördinator. Hij brengt dan de dienstdoende trainer op de hoogte.
 • Minimaal een week voor een groepstraining van Team Mila Fryslan staat het programma en de exacte locatie van de training op de de website. De trainingen vinden
  plaats op diverse atletiekbanen, parken en bossen in de provincie Friesland.
 • Van de atleten van Team Mila Fryslân wordt verwacht dat zij de teamkleding tijdens de Team Mila Fryslân trainingen altijd gebruiken en het liefst ook zoveel mogelijk bij wedstrijden. Het gebruik van eigen clubkleding bij wedstrijden wordt natuurlijk wel gerespecteerd.
 • Van de atleten wordt verwacht dat ze, indien geplaatst, deelnemen aan NK’s en andere door Team Mila Fryslân als belangrijk aangemerkte wedstrijden.

Beëindigen lidmaatschap

 • Het lidmaatschap kan op elk moment beëindigd worden, zowel mondeling als schriftelijk. Bij beëindigen voordat een half jaar van het lopende lidmaatschap is verstreken (1 februari) is de helft van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld verschuldigd, anders het volledige lidmaatschapsgeld.
 • Wanneer een atleet aangeeft te willen vertrekken bij Team Mila Fryslân vindt er een gesprek plaats met de trainingscoordinator (dit kan face-to-face of telefonisch) waarin de volgende onderwerpen ter sprake komen:
  • De reden voor vertrek;
  • Wat ging er goed tijdens het lidmaatschap van Team Mila Fryslân;
  • Wat kan er verbeterd worden binnen Team Mila Fryslân

Overig

 • Een atleet moet voor aanschaf van de Team Mila Fryslân kleding de intentie hebben om nog minimaal een jaar bij Team Mila Fryslân te blijven. Daarnaast wordt natuurlijk verwacht dat de kleding goed onderhouden wordt door de atleet.
 • De jeugdcommissie organiseert activiteiten die niet direct met atletiek te maken hebben. Bovendien worden ze betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse trainingsweekend.
 • De atleet heeft een eigen verantwoordelijkheid in het bijhouden van de agenda (op www.teammilafryslan.nl) en het laatste nieuws. Van de atleet wordt verwacht dat hij de website(en/of Facebook Team Mila Fryslan) regelmatig bezoekt en goed op de hoogte blijft van de bezigheden van Team Mila Fryslân.
 • Van de atleet wordt verwacht dat hij/zij een e-mail van één van de trainers of begeleiders van Team Mila Fryslân zo snel mogelijk beantwoordt.
 • Jaarlijks (bij voorkeur tijdens het trainingsweekend) wordt met elke atleet een evaluatiegesprek gevoerd. Er wordt besproken hoe het afgelopen jaar is verlopen qua prestaties, blessures, andere bijzonderheden e.d.. Ook wordt de atleet gevraagd aan te geven wat er binnen Team Mila Fryslan het afgelopen jaar goed is gegaan en wat er zou kunnen verbeteren. Gesprekken worden vastgelegd en opgeslagen op de “logboek/trainingsschema” website, uiteraard alleen door de atleet zelf en de trainers te bekijken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *